Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Vážení spoluobčania,

po 25 rokoch sme mohli prvýkrát rozhodovať o správe nášho lesa, je to pozitívna správa, ktorá ukladá na naše plecia povinnosti dané zákonom č. 326/2005 Z. z. a súvisiacimi predpismi. Tým, že naše lesy sú zaradené medzi tzv. hospodárske lesy, musíme platiť dane a zabezpečiť odbornú správu lesnej hospodárskej činnosti. Na strane druhej musíme strpieť peší vstup osôb do lesa.
Dovoľte mi preto, vážení spoluobčania, požiadať Vás o súčinnosť pri snahe o zabezpečenie, výchovu a zachovanie lesa i pre našich potomkov a poďakovať sa tým z Vás, ktorí tak konáte roky a dobrovoľne.
Byť vlastníkom nie je jednoduché, musíme dodržiavať zákonné povinnosti (kontroly orgánov štátnej správy ), zo strany ochranárov, turistov, športovcov, ..., musíme strpieť ich uplatňovanie si práva na ochranu prírody, na peší vstup do lesa, pričom mnohokrát pritom zabúdajú na svoje povinnosti, ako sa správať v lese, a zanechávajú nám po sebe pamätníky, v tom lepšom prípade vo forme odpadu v igelitových vreciach. V neposlednom rade sú tu nároky uplatňované vlastníkmi susedných pozemkov, ktorí si z lesa urobili prístup ku svojim pozemkom, poprípade si z neho i trochu prisvojili, či si vytvorili parkovacie miesta a i.
Milí občania, všetci máme niekde svoje korene, ktoré si vážime a ochraňujeme. Správajte sa, prosím, i ku nášmu vlastníctvu s úctou a neničte ho! Vážte si možnosť, že môžete využívať to, čo musíme finančne i odborne zabezpečiť ku úžitku nám všetkým.
Pokiaľ chcete vedieť niečo viac o našej činnosti, kliknite na http://urbar.racan.sk/ alebo nás môžete kontaktovať na mailovej adrese urbar.raca@gmail.com.

Vanerková Ingrid
Urbár Rača, pozem. spol.
0 komentárov:

Zverejnenie komentára